Kết quả tìm kiếm cho "bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ (CB) lãnh đạo"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Chuẩn bị tốt nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ mới

Chuẩn bị tốt nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ mới  

Cập Nhật 11-08-2019

Những năm qua, Đảng bộ quận Thốt Nốt thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ (CB) lãnh đạo, quản lý

Tag: Đảng bộ quận Thốt Nốt

Đảm bảo chất lượng nhân sự nhiệm kỳ mới

Đảm bảo chất lượng nhân sự nhiệm kỳ mới  

Cập Nhật 10-05-2020

Năm năm qua, cấp ủy đảng huyện Phong Điền thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ (CB) lãnh đạo, quản lý. Đến nay, đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý các cấp

Tag: chất lượng nhân sự nhiệm kỳ mới, cấp ủy đảng huyện Phong Điền, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ (CB) lãnh đạo, quản lý