Kết quả tìm kiếm cho "bế mạc"

Kết quả 21 - 30 trong khoảng 323

Bế mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII

Bế mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII 

Cập Nhật 20-06-2010

* Chưa thông qua chủ trương đầu tư xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội - TP Hồ Chí Minh

Bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII

Bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII 

Cập Nhật 27-11-2011

Nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: <br>Cần có quyết tâm cao, nỗ lực lớn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:
Cần có quyết tâm cao, nỗ lực lớn 

Cập Nhật 15-05-2012

Sau 9 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí dân chủ, đổi mới, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã kết thúc tốt đẹp. Phát biểu tại phiên bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát lại những kết quả nổi bật của Hội nghị; đề nghị toàn Đảng, toàn dân và quân ta phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, triển khai thực hiện có kết quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. Báo Cần Thơ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Bế mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII

Bế mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII 

Cập Nhật 24-06-2014

* Quốc hội kiên quyết phản đối hành động sai trái của Trung Quốc

Bế mạc Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XI

Bế mạc Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI 

Cập Nhật 13-01-2015

Tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội XII

Bế mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII

Bế mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII 

Cập Nhật 12-04-2016

Sự ủng hộ, đồng tình, chia sẻ, tin tưởng của cử tri là phần thưởng cao nhất đối với người đại biểu nhân dân

Bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 

Cập Nhật 14-10-2016

Toàn cảnh bế mạc Hội nghị. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)