Kết quả tìm kiếm cho "bằng tốt nghiệp"

Kết quả 51 - 60 trong khoảng 135

Tiếp tục hoàn thiện học chế tín chỉ, nâng cao chất lượng đào tạo 

Cập Nhật 29-09-2008

* Trường Đại học Y dược Cần Thơ: Trao bằng tốt nghiệp cho 560 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân điều dưỡng

Quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng 

Cập Nhật 08-04-2013

* Trao bằng tốt nghiệp cho hơn 3.000 tân cử nhân, kỹ sư

Trường Trung cấp Miền Tây phát triển
quy mô, đa dạng hóa ngành nghề đào tạo

Trường Trung cấp Miền Tây phát triển quy mô, đa dạng hóa ngành nghề đào tạo 

Cập Nhật 27-10-2013

* Trao bằng tốt nghiệp cho 94 học sinh khóa I

Thêm 436 bác sĩ chuyên khoa I, II và thạc sĩ 

Cập Nhật 30-11-2013

* Trường Đại học Cần Thơ trao bằng tốt nghiệp cho 286 tân thạc sĩ, tiến sĩ