Kết quả tìm kiếm cho "XDNTM"

Kết quả 41 - 50 trong khoảng 99

Xây dựng nông thôn mới

ở xã Trường Xuân

Xây dựng nông thôn mới ở xã Trường Xuân 

Cập Nhật 10-07-2013

Là 1 trong 3 xã điểm xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của huyện Thới Lai, đến nay, xã Trường Xuân đã đạt 17/20 tiêu chí theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về XDNTM. Với quyết tâm cao, sự đồng thuận từ nhân dân, bên cạnh việc củng cố, nâng chất các tiêu chí đã đạt, Trường Xuân chủ động phấn đấu hoàn thành 3 tiêu chí chưa đạt để được công nhận là xã nông thôn mới vào năm 2015.

Tạo sức bật trong xây dựng nông thôn mới

Tạo sức bật trong xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 05-11-2013

Thời gian qua, bên cạnh việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, các xã xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở TP Cần Thơ tập trung tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Trong công tác này, các xã xác định thực hiện mô hình Cánh đồng lớn (CĐL) là bước đột phá, tạo cơ hội để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân, tạo tiền đề huy động vốn từ nhân dân xây dựng XDNTM thành công.

Tăng tốc để sớm về đích

Tăng tốc để sớm về đích 

Cập Nhật 03-12-2013

Cùng với Mỹ Khánh (huyện Phong Điền), xã Trung An (huyện Cờ Đỏ) được chọn làm điểm chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của TP Cần Thơ. Đến nay, Trung An đã đạt 19/20 tiêu chí theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về XDNTM. Thời gian tới, Trung An xác định tiếp tục củng cố và nâng chất các tiêu chí đã đạt, phấn đấu trở thành xã nông thôn mới trong năm 2013 và cơ bản hoàn thành 20 tiêu chí ở giai đoạn đầu của quá trình xây dựng.

Lợi ích mang lại cho người dân là đích đến cuối cùng

Lợi ích mang lại cho người dân là đích đến cuối cùng 

Cập Nhật 01-01-2014

Theo Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) huyện Phong Điền, năm 2013, Phong Điền chọn XDNTM là chủ đề của năm. Vì vậy, cả hệ thống chính trị cùng chung tay cho công cuộc này với mục tiêu không chỉ hoàn thành 20 tiêu chí nông thôn mới mà đời sống người dân phải thực sự đổi thay…

Phát huy nội lực, đồng lòng vượt khó

Phát huy nội lực, đồng lòng vượt khó 

Cập Nhật 19-03-2014

Xuất phát điểm chỉ với 2/20 tiêu chí (vào năm 2011), với sự nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đến nay xã Thới Tân, huyện Thới Lai đã đạt 14/20 tiêu chí theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Nhận định công cuộc XDNTM thời gian tới tiếp tục gặp nhiều cản ngại, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thới Tân xác định cùng chung tay giải quyết khó khăn trên cơ sở phát huy nội lực là chính, đồng thời tranh thủ tối đa sự hỗ trợ từ cấp thành phố, cấp huyện.

Đột phá với các tiêu chí “nặng ký”

Đột phá với các tiêu chí “nặng ký” 

Cập Nhật 10-03-2015

Sau 4 năm xây dựng nông thôn mới (XDNTM), hiện TP Cần Thơ không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí TP Cần Thơ về nông thôn mới. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận của cả thành phố. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Thực hiện Chương trình XDNTM TP Cần Thơ, phần lớn các tiêu chí đạt được là những tiêu chí "mềm", còn các tiêu chí lớn, mang tính đột phá tỷ lệ hoàn thành rất thấp.

Chọn hướng đi phù hợp

Chọn hướng đi phù hợp 

Cập Nhật 07-02-2017

Nhờ nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở huyện Thới Lai đã đi gần nửa chặng đường. Để công cuộc XDNTM đi đúng hướng, bên cạnh vạch ra lộ trình thực hiện, các xã xác định khâu đột phá, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để sớm hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới.

Linh hoạt phát triển hạ tầng
kinh tế - xã hội

Linh hoạt phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội 

Cập Nhật 11-04-2017

Quá trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), hoàn thành nhóm tiêu chí về hạ tầng kinh tế-xã hội có vai trò quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Trong bối cảnh nguồn ngân sách hạn chế, huy động vốn từ các nguồn khác còn khó khăn, các xã XDNTM của TP Cần Thơ xác định phát huy nội lực, kết hợp vận dụng linh hoạt nhiều giải pháp để hoàn thành nhóm tiêu chí này.

“Giải bài toán vốn”
trong xây dựng nông thôn mới

“Giải bài toán vốn” trong xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 09-05-2017

Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở TP Cần Thơ, vấn đề nguồn vốn phục vụ chương trình luôn là bài toán hóc búa. Tùy vào tình hình thực tế, các xã đã chọn hướng đi, cách làm riêng để kịp thích ứng và đạt được nhiều kết quả khả quan. Năm 2017, các địa phương xác định tiếp tục tập trung mọi nguồn lực cho công cuộc XDNTM trên cơ sở tranh thủ nguồn vốn từ ngân sách, vốn tín dụng, đóng góp từ doanh nghiệp, đặc biệt là phát huy nguồn lực tại chỗ...

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 
TỪ CHỦ TRƯƠNG ĐẾN HIỆN THỰC

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỪ CHỦ TRƯƠNG ĐẾN HIỆN THỰC 

Cập Nhật 14-01-2016

Là nước nông nghiệp với gần 70% dân cư sống ở nông thôn, phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách để phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (XDNTM), nâng cao đời sống của người nông dân. Trực tiếp và toàn diện nhất là Nghị quyết số 26-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó có nhiệm vụ XDNTM. Từ Nghị quyết 26, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới mới giai đoạn 2010 - 2020 với 19 tiêu chí cụ thể, nhằm thúc đẩy phát triển nông thôn, cải thiện điều kiện sống và tăng thu nhập cho nông dân.