Kết quả tìm kiếm cho "XDNTM"

Kết quả 31 - 40 trong khoảng 99

Cần tạo sự đồng thuận, tham gia trực tiếp của người dân

Cần tạo sự đồng thuận, tham gia trực tiếp của người dân 

Cập Nhật 12-01-2011

Cùng với cả nước, năm 2011, TP Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ về việc thực hiện Chương trình này trên địa bàn thành phố, ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, Phó thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình XDNTM TP Cần Thơ (Ban Chỉ đạo), cho biết:

“Đòn bẩy” xây dựng nông thôn mới

“Đòn bẩy” xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 12-06-2012

Quá trình xây dựng (XD) nông thôn mới (NTM), kinh tế hợp tác có vai trò quan trọng nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân nông thôn. Điều này được thể hiện rất rõ tại tiêu chí thứ 13 (hình thức tổ chức sản xuất) trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về XD NTM. Mới đây, tại Hội thảo “Nghiên cứu phát triển mô hình hợp tác xã (HTX) thủy sản trong XD NTM vùng ĐBSCL” do Viện Phát triển Kinh tế Hợp tác (Liên minh HTX Việt Nam) tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng, phát triển HTX nói chung và HTX thủy sản nói riêng trong XD NTM là bước đi đúng đắn, góp phần đẩy nhanh tiến độ XD NTM.

“Đòn bẩy” trong xây dựng nông thôn mới ở Thới Lai!

“Đòn bẩy” trong xây dựng nông thôn mới ở Thới Lai! 

Cập Nhật 13-11-2012

Huyện Thới Lai xác định khai thác thế mạnh về nông nghiệp là khâu đột phá, là "đòn bẩy" trong công cuộc xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Thực tế cho thấy, đây là một hướng đi đúng và mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, do tác động của những yếu tố chủ quan lẫn khách quan đã ảnh hưởng đến định hướng chung, làm trì hoãn tiến độ XDNTM trên địa bàn huyện…

“Điểm nghẽn” đã thông

“Điểm nghẽn” đã thông 

Cập Nhật 26-03-2013

Ngày 20-2-2013, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 342/QĐ-TTg sửa đổi một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ban hành tại Quyết định số 491/QĐ-TTg (ngày 16-4-2009). Sau hơn 1 tháng thi hành Quyết định này tại 36 xã xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn TP Cần Thơ đã ghi nhận được những phản hồi tích cực. Hầu hết các địa phương đều cho rằng, việc sửa đổi các tiêu chí đã tháo gỡ được những khó khăn trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện các tiêu chí về XDNTM lâu nay của chính quyền và đại bộ phận cư dân nông thôn.

Linh hoạt theo tình hình mới

Linh hoạt theo tình hình mới 

Cập Nhật 23-04-2013

Quá trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), huyện Vĩnh Thạnh xác định khai thác tối đa các nguồn lực sẵn có và tranh thủ sự đồng thuận từ người dân địa phương. Nhờ đó, 2 năm qua, bộ mặt nông thôn Vĩnh Thạnh ngày càng khởi sắc, kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, để hoàn thiện Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về XDNTM, Vĩnh Thạnh gặp phải không ít khó khăn, cản ngại, nhất là vốn đầu tư.

Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cần liên tục, 
“dễ hiểu, dễ thấy, dễ làm và dễ đóng góp”

Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cần liên tục, “dễ hiểu, dễ thấy, dễ làm và dễ đóng góp” 

Cập Nhật 04-06-2013

Sau hơn 2 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (XDNTM), bộ mặt nông thôn tại 36 xã thuộc 4 huyện Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh trên địa bàn TP Cần Thơ ngày càng khởi sắc, kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, công cuộc XDNTM ở TP Cần Thơ vẫn bị tác động bởi những yếu tố chủ quan lẫn khách quan ảnh hưởng đến định hướng chung, làm trì hoãn tiến độ.

Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 20-11-2013

Quá trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), TP Cần Thơ xác định loại bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nguồn vốn hỗ trợ từ Nhà nước. Thay vào đó, các địa phương cần phát huy tinh thần "tự lực cánh sinh" trên cơ sở tận dụng lợi thế sẵn có, huy động sự đóng góp từ nhân dân để cùng XDNTM. Từ định hướng này, bên cạnh giải pháp nhằm nâng cao thu nhập, các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến về nhận thức trong dân, từng bước phát huy vai trò chủ thể của người dân trong XDNTM.

Không ngại khó…

Không ngại khó… 

Cập Nhật 16-12-2014

Tham gia vào tiến trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) với nỗ lực, quyết tâm cao, bộ mặt nông thôn tại 9 xã của huyện Vĩnh Thạnh từng bước khởi sắc. Tuy vậy, hành trình trở thành xã nông thôn mới vẫn đặt ra nhiều thách thức. Các xã XDNTM của huyện xác định tiếp tục kiên định mục tiêu XDNTM thông qua huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đề ra các giải pháp đồng bộ, thiết thực để hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới.

Chủ động, sáng tạo trong giải quyết<br>
BÀI TOÁN VỐN

Chủ động, sáng tạo trong giải quyết
BÀI TOÁN VỐN 

Cập Nhật 27-01-2016

Năm 2010, Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) triển khai trên diện rộng giữa lúc kinh tế trong nước nói chung và TP Cần Thơ nói riêng nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tùy vào tình hình thực tế, 36 xã XDNTM của TP Cần Thơ đã chọn hướng đi, cách làm riêng để kịp thích ứng và đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Bước sang giai đoạn mới (2016-2020), các xã xác định tiếp tục tập trung mọi nguồn lực cho công cuộc XDNTM trên cơ sở tranh thủ nguồn vốn từ ngân sách, vốn tín dụng, đóng góp từ doanh nghiệp, đặc biệt là phát huy nguồn lực tại chỗ...

Nông thôn mới sang trang...

Nông thôn mới sang trang... 

Cập Nhật 09-03-2016

Đến nay, TP Cần Thơ công nhận 12/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 20 xã đạt từ 15-19 tiêu chí, 4 xã đạt từ 10-14 tiêu chí và không còn xã nào dưới 12 tiêu chí. Tiếp nối những thành quả đạt được, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) TP Cần Thơ vừa tổ chức họp triển khai kế hoạch XDNTM năm 2016. Từ việc đánh giá mặt được và chưa được thời gian qua, các thành viên Ban Chỉ đạo đề xuất nhiều giải pháp, thể hiện sự quyết tâm đưa công cuộc XDNTM thành phố sang trang mới.