Kết quả tìm kiếm cho "XDNTM"

Kết quả 31 - 40 trong khoảng 103

Tạo sự lan tỏa phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” 

Cập Nhật 23-11-2022

(CT) - Ngày 23-11, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tiếp và làm việc với Ðoàn giám sát Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn thành phố.

Tag: xây dựng nông thôn mới, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Tích hợp phát triển sản phẩm OCOP và du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

Tích hợp phát triển sản phẩm OCOP và du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới  

Cập Nhật 29-09-2022

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2021-2025 là tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân nông thôn, chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông thôn.

Tag: phát triển sản phẩm OCOP, du lịch nông thôn, xây dựng nông thôn mới

Triển khai Chương trình OCOP và Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

Cập Nhật 09-09-2022

(CT) - Ngày 9-9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2021-2025 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tag: Chương trình OCOP, Phát triển du lịch nông thôn, nông thôn mới

Nông thôn mới sang trang...

Nông thôn mới sang trang... 

Cập Nhật 09-03-2016

Đến nay, TP Cần Thơ công nhận 12/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 20 xã đạt từ 15-19 tiêu chí, 4 xã đạt từ 10-14 tiêu chí và không còn xã nào dưới 12 tiêu chí. Tiếp nối những thành quả đạt được, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) TP Cần Thơ vừa tổ chức họp triển khai kế hoạch XDNTM năm 2016. Từ việc đánh giá mặt được và chưa được thời gian qua, các thành viên Ban Chỉ đạo đề xuất nhiều giải pháp, thể hiện sự quyết tâm đưa công cuộc XDNTM thành phố sang trang mới.

Chủ động, sáng tạo trong giải quyết<br>
BÀI TOÁN VỐN

Chủ động, sáng tạo trong giải quyết
BÀI TOÁN VỐN 

Cập Nhật 27-01-2016

Năm 2010, Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) triển khai trên diện rộng giữa lúc kinh tế trong nước nói chung và TP Cần Thơ nói riêng nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tùy vào tình hình thực tế, 36 xã XDNTM của TP Cần Thơ đã chọn hướng đi, cách làm riêng để kịp thích ứng và đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Bước sang giai đoạn mới (2016-2020), các xã xác định tiếp tục tập trung mọi nguồn lực cho công cuộc XDNTM trên cơ sở tranh thủ nguồn vốn từ ngân sách, vốn tín dụng, đóng góp từ doanh nghiệp, đặc biệt là phát huy nguồn lực tại chỗ...

Không ngại khó…

Không ngại khó… 

Cập Nhật 16-12-2014

Tham gia vào tiến trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) với nỗ lực, quyết tâm cao, bộ mặt nông thôn tại 9 xã của huyện Vĩnh Thạnh từng bước khởi sắc. Tuy vậy, hành trình trở thành xã nông thôn mới vẫn đặt ra nhiều thách thức. Các xã XDNTM của huyện xác định tiếp tục kiên định mục tiêu XDNTM thông qua huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đề ra các giải pháp đồng bộ, thiết thực để hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới.

Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 20-11-2013

Quá trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), TP Cần Thơ xác định loại bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nguồn vốn hỗ trợ từ Nhà nước. Thay vào đó, các địa phương cần phát huy tinh thần "tự lực cánh sinh" trên cơ sở tận dụng lợi thế sẵn có, huy động sự đóng góp từ nhân dân để cùng XDNTM. Từ định hướng này, bên cạnh giải pháp nhằm nâng cao thu nhập, các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến về nhận thức trong dân, từng bước phát huy vai trò chủ thể của người dân trong XDNTM.

Triển khai đồng bộ, thiết thực hơn

Triển khai đồng bộ, thiết thực hơn 

Cập Nhật 20-10-2013

Sau 3 năm triển khai, Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tạo những bước chuyển biến tích cực trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn huyện Cờ Đỏ. Mặc dù gặp không ít khó khăn, song các xã XDNTM của huyện xác định tiếp tục kiên định mục tiêu XDNTM thông qua huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đề ra các giải pháp đồng bộ, thiết thực để hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới.

“Đòn bẩy” trong xây dựng nông thôn mới ở Thới Lai!

“Đòn bẩy” trong xây dựng nông thôn mới ở Thới Lai! 

Cập Nhật 13-11-2012

Huyện Thới Lai xác định khai thác thế mạnh về nông nghiệp là khâu đột phá, là "đòn bẩy" trong công cuộc xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Thực tế cho thấy, đây là một hướng đi đúng và mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, do tác động của những yếu tố chủ quan lẫn khách quan đã ảnh hưởng đến định hướng chung, làm trì hoãn tiến độ XDNTM trên địa bàn huyện…

Cần tạo sự đồng thuận, tham gia trực tiếp của người dân

Cần tạo sự đồng thuận, tham gia trực tiếp của người dân 

Cập Nhật 12-01-2011

Cùng với cả nước, năm 2011, TP Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ về việc thực hiện Chương trình này trên địa bàn thành phố, ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, Phó thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình XDNTM TP Cần Thơ (Ban Chỉ đạo), cho biết: