Kết quả tìm kiếm cho "XDNTM"

Kết quả 21 - 30 trong khoảng 103

Phát huy vai trò “đòn bẩy”
trong xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò “đòn bẩy” trong xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 09-06-2015

Thời gian qua, bên cạnh nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, TP Cần Thơ tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Trong đó, thành phố đề ra nhiều chính sách thu hút, mời gọi doanh nghiệp (DN) đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tại 36 xã XDNTM. Nỗ lực này đã mang lại những kết quả bước đầu. Song để DN tích cực chung sức XDNTM rất cần những chính sách, sự hỗ trợ kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế từ phía Nhà nước, hài hòa lợi ích các bên khi tham gia XDNTM...

Hợp lực xây dựng nông thôn mới

Hợp lực xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 17-09-2013

Với sự nỗ lực, quyết tâm cao trong công tác xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của các cấp chính quyền và người dân xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh đã từng bước đổi thay. Tuy nhiên, vẫn còn không ít cản ngại làm tiến độ XDNTM của xã trì trệ. Trước tình hình đó, các sở, ngành hữu quan, doanh nghiệp… đã ngồi lại cùng tìm giải pháp đẩy nhanh tiến trình XDNTM ở Thạnh Quới.

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân 

Cập Nhật 04-09-2013

Quá trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), huyện Thới Lai xác định, người dân chính là chủ thể, nguồn lực quan trọng đóng góp tiền của, công sức để hoàn thành các tiêu chí về XDNTM. Huyện đã tập trung đề ra các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, làm nền tảng vận động đóng góp XDNTM.

Tìm hướng hoàn thành các tiêu chí khó

Tìm hướng hoàn thành các tiêu chí khó 

Cập Nhật 21-08-2013

Năm 2012, 36 xã xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn TP Cần Thơ đều có số lượng tiêu chí đạt tăng từ 1-5 tiêu chí trong tổng số 20 tiêu chí của Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về XDNTM. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Thực hiện Chương trình XDNTM TP Cần Thơ, các xã đa phần chỉ mới hoàn thành các tiêu chí “mềm”, còn các tiêu chí lớn, mang tính đột phá vẫn chiếm tỷ lệ rất thấp.

Vạch lộ trình để đẩy nhanh

tiến độ xây dựng nông thôn mới

Vạch lộ trình để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 07-08-2013

Nhằm đánh giá lại công tác tổ chức thực hiện, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong  triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU  của Thành ủy Cần Thơ  về  xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Thành ủy Cần Thơ thành lập Đoàn giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện chương trình XDNTM tại các xã: Trung An (huyện Cờ Đỏ), Thạnh Thắng (huyện Vĩnh Thạnh) và Giai Xuân (huyện Phong Điền). Qua các buổi giám sát, Đoàn đã đề xuất nhiều giải pháp phù hợp, sát sườn thực tiễn nhằm đẩy nhanh tiến độ XDNTM trên địa bàn các xã.

Dồn sức cho tiêu chí quan trọng, bức xúc

Dồn sức cho tiêu chí quan trọng, bức xúc 

Cập Nhật 07-05-2013

Sau khi hoàn tất công tác quy hoạch, lập đề án xây dựng nông thôn mới (XDNTM), 36 xã trên địa bàn thành phố đã bắt tay thực hiện 20 tiêu chí theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về XDNTM. Năm 2012 vừa qua, các xã XDNTM đạt thêm từ 1-5 tiêu chí. Riêng 2 xã điểm của thành phố đã đạt mốc 19/20 tiêu chí. Như vậy, trong khi 2 xã điểm của thành phố đang tiến dần "về đích" thì 34 xã còn lại cũng đang nỗ lực từng ngày để hoàn thành các tiêu chí...

Xây dựng nông thôn mới ở xã Trường Xuân B

Xây dựng nông thôn mới ở xã Trường Xuân B 

Cập Nhật 12-03-2013

Xuất phát điểm là xã thuần nông, xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ xác định phát triển sản xuất nông nghiệp là "đòn bẩy" giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Đây là chủ trương đúng đắn nên được người dân đồng tình ủng hộ. Song, do nhiều yếu tố khách quan, công cuộc XDNTM của Trường Xuân B chưa đạt được kết quả như mong muốn. Đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân, đề ra những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế địa phương… là những cách Trường Xuân B đang áp dụng nhằm đưa công cuộc XDNTM sớm về đích…

Gắn kết xây dựng nông thôn mới

Gắn kết xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 26-02-2013

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 08 NQLT/HND-BNN giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về việc hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2012 -2020, Hội Nông dân và Sở NN&PTNT TP Cần Thơ đã thống nhất ban hành Chương trình liên tịch "Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp, XDNTM giai đoạn 2012-2020" vào cuối tháng 9-2012. Chương trình này làm mối liên kết truyền thống giữa 2 đơn vị thêm gắn bó và từ đây vai trò, trách nhiệm trong việc hoàn thành các tiêu chí về XDNTM cũng được xác định một cách rõ ràng…

“Điểm nghẽn” trong hoàn thành
các tiêu chí nông thôn mới

“Điểm nghẽn” trong hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới 

Cập Nhật 09-10-2012

Bộ Tiêu chí quốc gia về Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) được xem là "kim chỉ nam" trong quá trình XDNTM đối với các tỉnh, thành trong cả nước. Tuy nhiên, sau 2 năm triển khai thực hiện, Bộ Tiêu chí này cùng với Bộ Tiêu chí TP Cần Thơ về XDNTM (20 tiêu chí) đã bộc lộ những điểm chưa hợp lý, gây lúng túng cho các địa phương trong việc lên kế hoạch thực hiện; quy trình, nguyên tắc để thẩm định những tiêu chí đã hoàn thành…

Cần đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới

Cần đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 25-01-2011

Thời gian qua, TP Cần Thơ đã tích cực triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) theo các Quyết định số 491/QĐ-TTg, Quyết định số 193/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 14/CT của UBND TP Cần Thơ. Nhưng tốc độ thực hiện việc XDNTM còn chậm, nhiều địa phương còn lúng túng trong việc tổ chức thực hiện, do chưa nhận rõ và sâu về vấn đề XDNTM...