Kết quả tìm kiếm cho "Western Digital"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Western Digital khuyến cáo

người dùng ngắt mạng Internet

nếu đang sử dụng WD My Book Live

Western Digital khuyến cáo người dùng ngắt mạng Internet nếu đang sử dụng WD My Book Live  

Cập Nhật 01-07-2021

Công ty Western Digital đang kêu gọi người dùng các thiết bị lưu trữ mạng cũ của hãng phải lập tức ngắt kết nối Internet cho các thiết bị này không được chậm trễ sau một loạt các vụ tấn công từ xa xảy ra gần đây.

Tag: Western Digital, WD My Book Live