Kết quả tìm kiếm cho "Vận động cài đặt ứng dụng Bluezone"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Vận động công nhân, viên chức, lao động cài đặt ứng dụng Bluezone 

Cập Nhật 23-08-2020

* Viettel Cần Thơ hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone

Tag: Vận động cài đặt ứng dụng Bluezone, Bluezone

TP Cần Thơ có 196.418 người đã cài đặt ứng dụng Bluezone

TP Cần Thơ có 196.418 người đã cài đặt ứng dụng Bluezone 

Cập Nhật 26-08-2020

(CT) - Sở Y tế TP Cần Thơ vừa có Công văn số 3495/SYT-KHTC về việc tăng cường sử dụng Bluezone tại các cơ sở y tế. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên đang hoạt động tại cơ sở y tế có sử dụng điện thoại thông minh thực hiện cài đặt, sử dụng Bluezone khi ra ngoài và đến nơi làm việc.

Tag: cài đặt ứng dụng Bluezone