Kết quả tìm kiếm cho "Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 4

Chặn khẩn cấp hệ thống máy chủ điều khiển mã độc tấn công APT

Chặn khẩn cấp hệ thống máy chủ điều khiển mã độc tấn công APT  

Cập Nhật 08-09-2017

Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) đã chính thức phát lệnh điều phối số 298/VNCERT-ĐPƯC, yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp giám sát, ngăn chặn khẩn cấp

Tag: mã độc APT, VNCERT, FortiGuard Labs, Rehashed RAT

Hơn 6.500 sự cố tấn công mạng trong 8 tháng đầu năm 2018  

Cập Nhật 05-09-2018

Theo thống kê của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), trong 8 tháng của năm 2018, đã xảy ra hơn 6.500 sự cố tấn công vào các trang thông tin điện tử

Tag: Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, VNCERT, tấn công cài mã độc, Malware, tấn công lừa đảo

Người dùng cảnh giác với mã độc tống tiền phiên bản mới nhất

Người dùng cảnh giác với mã độc tống tiền phiên bản mới nhất  

Cập Nhật 17-03-2019

Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (Trung tâm VNCERT) có Công văn số 81/VNCERT- ĐPƯC về việc theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc GandCrab 5.2

Tag: mã độc tống tiền phiên bản mới nhất GandCrab 5.2