Kết quả tìm kiếm cho "Triển khai thực hiện quy định liên quan đến viên chức giảng dạy mầm non công lập"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Triển khai thực hiện quy định liên quan đến viên chức giảng dạy mầm non công lập

Triển khai thực hiện quy định liên quan đến viên chức giảng dạy mầm non công lập  

Cập Nhật 21-02-2021

(CT)- UBND TP Cần Thơ có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) công lập.

Tag: Triển khai thực hiện quy định liên quan đến viên chức giảng dạy mầm non công lập, UBND TP Cần Thơ