Kết quả tìm kiếm cho "Trường Taberd"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Dấu ấn ở Di tích Trường Taberd

Dấu ấn ở Di tích Trường Taberd  

Cập Nhật 15-08-2020

Sau khi Cách Mạng Tháng Tám thành công, giữa bộn bề khó khăn khi vừa phải kiến thiết đất nước, vừa đối phó với giặc ngoại xâm, tại miền Nam, Xứ ủy Nam Kỳ đã có chủ trương thực hiện một công tác đặc biệt quan trọng.

Tag: Cách Mạng Tháng Tám, Trường Taberd, Họa sĩ Tô Dự