Kết quả tìm kiếm cho "Tinh giản biên chế"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 68

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống: Đẩy mạnh tự chủ, xây dựng đề án vị trí việc làm gắn với tinh giản biên chế 

Cập Nhật 04-10-2017

(CT)- Ngày 4-10, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị đánh giá và quán triệt công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

Tag: Cần Thơ, Võ Thành Thống, đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế

Thực hiện các giải pháp tinh giản biên chế và sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Thực hiện các giải pháp tinh giản biên chế và sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả  

Cập Nhật 25-01-2018

(CT)- Chiều 25-1-2018, Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất và hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Tag: tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy

Tinh giản biên chế và yêu cầu dứt khoát của Chính phủ

Tinh giản biên chế và yêu cầu dứt khoát của Chính phủ 

Cập Nhật 29-01-2018

Nghị quyết 01 của Chính phủ nêu rõ trong năm 2018, phải giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015; giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015.

Tag: Tinh giản biên chế, Chính phủ, Nghị quyết 01 của Chính phủ

Thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp, tinh giản biên chế

Thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp, tinh giản biên chế  

Cập Nhật 16-07-2018

Ban Thường vụ Quận ủy Thốt Nốt đã tiến hành sắp xếp lại biên chế cơ quan Đảng, MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp của Đảng tinh gọn theo tinh thần các Nghị quyết của Trung ương và quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Tag: tinh giản biên chế

Đẩy mạnh thực hiện tự chủ tài chính

góp phần tinh giản biên chế theo lộ trình

Đẩy mạnh thực hiện tự chủ tài chính góp phần tinh giản biên chế theo lộ trình  

Cập Nhật 09-08-2018

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, TP Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ.

Tag: tự chủ tài chính, tinh giản biên chế

Cờ Đỏ đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế

Cờ Đỏ đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế  

Cập Nhật 15-10-2018

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị huyện Cờ Đỏ đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, có tính sáng tạo, đột phá.

Tag: tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

Nhiều giải pháp tinh gọn tổ chức bộ máy

Nhiều giải pháp tinh gọn tổ chức bộ máy  

Cập Nhật 28-10-2018

Việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ (CB), công chức (CC), viên chức (VC) theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

Tag: tinh giản biên chế Cần Thơ, Nghị quyết 39-NQ/TW

Xác định vị trí việc làm - “Nút thắt” trong tinh giản biên chế, cải cách tiền lương hiện nay

Xác định vị trí việc làm - “Nút thắt” trong tinh giản biên chế, cải cách tiền lương hiện nay  

Cập Nhật 18-09-2019

Năm 2021 chế độ tiền lương mới sẽ được áp dụng thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị, vì thế việc xác định vị trí việc làm phải được thực hiện theo hướng kế hoạch hóa, khoa học hóa và quy chế hóa với sự cam kết chính trị của người đứng đầu đơn vị ngay từ bây giờ.

Tag: Xác định vị trí việc làm, Tinh giản biên chế, Cải cách tiền lương, Tham nhũng, Tiêu cực

Tinh giản và cắt giảm biên chế công chức đạt 99,06% kế hoạch giai đoạn 2015-2021 

Cập Nhật 07-06-2020

(CT)- Đó là một trong những kết quả nổi bật trong công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của TP Cần Thơ tính đến ngày 5-6-2020.

Tag: tinh giản biên chế của TP Cần Thơ

Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện tinh giản biên chế đúng  lộ trình

Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện tinh giản biên chế đúng lộ trình  

Cập Nhật 14-10-2020

(CT) - Ngày 14-10-2020, ông Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, Phó Trưởng Ðoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) thành phố, làm việc với UBND quận Ô Môn.

Tag: Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện tinh giản biên chế đúng lộ trình, ông Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ