Kết quả tìm kiếm cho "Thu��� b��� sung"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 4

Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đơn giản 

Cập Nhật 04-01-2009

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16-12-2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính (VPHC) năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý VPHC năm 2008 về một số nguyên tắc chung trong xử lý VPHC, hình thức xử phạt, biện pháp xử lý VPHC khác, thẩm quyền, thủ tục và áp dụng một số biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý VPHC.

Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho công trình cấp nước 

Cập Nhật 17-02-2012

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28-12-2011 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11-7-2007 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch. Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20-2-2012. Theo đó:

Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

Cập Nhật 27-02-2012

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 10/2012/QĐ-TTg ngày 10-2-2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg ngày 17/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-4-2012.