Kết quả tìm kiếm cho "Thu hoạch bưởi tại huyện Phong Điền."

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Ðột phá xây dựng vùng nông nghiệp đặc trưng, quy mô lớn

Ðột phá xây dựng vùng nông nghiệp đặc trưng, quy mô lớn  

Cập Nhật 29-04-2019

Triển khai thực hiện Quyết định số 61/QÐ-UBND của UBND TP Cần Thơ về việc phê duyệt Ðề án Tái cơ cấu nông nghiệp TP Cần Thơ theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Tag: Ðột phá xây dựng vùng nông nghiệp đặc trưng, quy mô lớn, Thu hoạch bưởi tại huyện Phong Điền.