Kết quả tìm kiếm cho "Th��� xanh"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Phát triển công nghiệp xanh 

Cập Nhật 23-10-2021

Cử tri đề nghị phát triển mạnh công nghiệp chế biến với công nghệ thông minh, phát triển công nghiệp xanh, khuyến khích phát triển của doanh nghiệp tư nhân trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ thông tin.

Tag: Phát triển công nghiệp xanh, Sở Công Thương TP Cần Th