Kết quả tìm kiếm cho "Thương mại hóa ứng dụng khoa học công nghệ"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Sát thực tiễn,

để hài hòa lợi ích

Sát thực tiễn, để hài hòa lợi ích  

Cập Nhật 01-01-2019

Trong những năm qua, việc triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, ứng dụng kết quả nghiên cứu đã góp phần tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về năng suất

Tag: Thương mại hóa ứng dụng khoa học công nghệ