Kết quả tìm kiếm cho "Thái tử Anh Charles"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Thái tử Charles lãnh đạo

Khối Thịnh vượng chung

Thái tử Charles lãnh đạo Khối Thịnh vượng chung  

Cập Nhật 21-04-2018

Lãnh đạo của 53 quốc gia thành viên Khối Thịnh vượng chung hôm qua đã bầu Thái tử Anh Charles làm người lãnh đạo kế tiếp của khối.

Tag: Thái tử Anh Charles, Khối Thịnh vượng chung