Kết quả tìm kiếm cho "Tam Nông"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 976

Xác định sản phẩm chủ lực để "kết nối" hàng Việt và Tam nông

Xác định sản phẩm chủ lực để "kết nối" hàng Việt và Tam nông 

Cập Nhật 19-10-2010

Sự tương tác giữa Hàng Việt Nam chất lượng cao với chương trình Tam nông là một bước tiến mới trong nỗ lực đưa hàng Việt chiếm lĩnh thị trường nội địa, thúc đẩy thị trường nông thôn phát triển và tiêu thụ sản phẩm của nông dân... Đây là chương trình do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ thực hiện.

Dồn sức thực hiện "tam nông"

Dồn sức thực hiện "tam nông" 

Cập Nhật 13-03-2012

Ngày 5-8-2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (viết tắt là NQ26). Qua hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết này, nông nghiệp, nông dân và nông thôn (“tam nông”) trên địa bàn TP Cần Thơ đạt nhiều kết quả khả quan. Phát huy những thành quả đạt được, đồng thời từng bước gỡ những “nút thắt”, TP Cần Thơ tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển “tam nông” trong thời gian tới,...

Thực chất “tam nông”!

Thực chất “tam nông”! 

Cập Nhật 05-02-2014

Năm 2013 là năm thứ 5 vùng ĐBSCL cùng cả nước đưa Nghị quyết nông nghiệp, nông dân và nông thôn(*) (gọi tắt là “tam nông”) vào cuộc sống. Nền nông nghiệp đồng bằng có những bước tiến vững chắc, căn cơ hơn. Và trên hết, bộ mặt nông thôn đang dần đổi mới… khẳng định chặng đường đã qua là nền tảng căn bản để “tam nông” vào giai đoạn bứt phá.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới

Đẩy mạnh thực hiện phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 07-02-2012

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa X về “tam nông” (nông nghiệp, nông thôn và nông dân) xác định: nông dân là chủ thể của quá trình phát triển và xây dựng (XD) nông thôn mới (NTM). Nghị quyết đại hội V, nhiệm kỳ 2008-2013 của Hội Nông dân Việt Nam xác định: “Phong trào nông dân thi đua XD NTM” là 1 trong 3 phong trào thi đua lớn, trọng tâm. Làm gì để nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người nông dân? Làm gì để phong trào XD NTM thực sự có sự chuyển biến mạnh mẽ trong các cấp hội nông dân, phục vụ thiết thực cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn?... Đó là những vấn đề chính phóng viên Báo Cần Thơ đã trao đổi với ông Nguyễn Sơn Tùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ.

"Mũi đột phá" quan trọng của "tam nông" 

Cập Nhật 17-12-2008

Vấn đề “tam nông” của chúng ta một lần nữa được đặt ra, lần này là trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế. Sức ép năng suất và cạnh tranh đã buộc chúng ta phải nhìn lại tiến trình cơ giới hóa nông nghiệp của đất nước. Chúng ta đã nói nhiều về yêu cầu cơ giới hóa nông nghiệp và những mục tiêu, chỉ tiêu đến 2020 và tầm nhìn xa hơn. Chúng ta đã tập trung rất nhiều cho nhiệm vụ cơ giới hóa nông nghiệp từ nhiều năm nay. Nhưng thực tế là cho đến nay kết quả còn rất hạn chế. Vì sao?

Xây dựng Hòa An phục vụ Tam nông

Xây dựng Hòa An phục vụ Tam nông 

Cập Nhật 01-10-2012

Là trường đại học trọng điểm, có qui mô đào tạo lớn nhất vùng ĐBSCL, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) được xem là "đầu tàu" về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho toàn vùng. Trường còn là trung tâm đào tạo nhân lực phục vụ phát triển Tam nông (Nông nghiệp, nông dân, nông thôn) cho cả vùng. Để làm được điều này, phải kể đến vai trò quan trọng của Khu Hòa An, một trong 4 cơ sở đào tạo của trường.

Khẳng định vị thế, đưa “tam nông” bứt phá

Khẳng định vị thế, đưa “tam nông” bứt phá  

Cập Nhật 03-09-2018

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW (ngày 5-8-2008) của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn"

Tag: tam nông

Đầu tư mạnh cho phát triển “tam nông”

Đầu tư mạnh cho phát triển “tam nông”  

Cập Nhật 19-09-2018

Xác định phát triển “tam nông” là nhiệm vụ trọng tâm lâu dài, thành phố đã và đang vận dụng cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút tăng các nguồn lực đầu tư...

Tag: tam nông, mô hình trồng cây ăn trái, Đồng chí Phạm Văn Hiểu

Quyết sách phát triển “tam nông”

Quyết sách phát triển “tam nông”  

Cập Nhật 09-12-2018

Nghị quyết số 26 NQ/TW ngày 5-8-2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách phát triển toàn diện

Tag: Quyết sách phát triển “tam nông”, Nghị quyết số 26

Hội luôn đồng hành cùng nông dân

Hội luôn đồng hành cùng nông dân  

Cập Nhật 13-10-2020

Hiện thực hóa chủ trương phát triển tam nông, các chính sách hỗ trợ nông dân về nhiều mặt của Đảng và Nhà nước ta, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể TP Cần Thơ tập trung các nguồn lực để phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, cải thiện, nâng cao đời sống nông dân.

Tag: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020), chủ trương phát triển tam nông, Hội Nông dân TP Cần Thơ