Kết quả tìm kiếm cho "TVU"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Trường ĐH Trà Vinh đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chí mới

Trường ĐH Trà Vinh đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chí mới  

Cập Nhật 21-11-2019

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Đại học (ĐH) Quốc gia TP Hồ Chí Minh vừa công bố quyết định và trao chứng nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường ĐH Trà Vinh (TVU).

Tag: Trường ĐH Trà Vinh, Chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Giáo dục đại học gắn với thực tiễn cuộc sống

Giáo dục đại học gắn với thực tiễn cuộc sống  

Cập Nhật 08-02-2021

Tổ chức UI GreenMetric World University Rankings vừa công bố kết quả xếp hạng các trường đại học (ĐH) phát triển bền vững trên thế giới năm 2020. Trường ĐH Trà Vinh (TVU) xếp hạng 129/912, lọt vào Top 200 trường ĐH phát triển bền vững và thân thiện môi trường trên thế giới. Kết quả này đã chứng minh hiệu quả trong chiến lược phát triển và khẳng định vị thế của TVU trên bản đồ giáo dục thế giới.

Tag: Giáo dục đại học, UI GreenMetric World University Rankings, Trường ĐH Trà Vinh

Từ đại học xanh bền vững hướng đến đại học thông minh

Từ đại học xanh bền vững hướng đến đại học thông minh  

Cập Nhật 30-04-2021

Là trường đại học (ÐH) công lập được thành lập từ năm 2006, chỉ sau thời gian ngắn, Trường ÐH Trà Vinh (TVU) đã khẳng định uy tín và có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, tạo động lực thúc đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại ÐBSCL và cả nước.

Tag: Trường ĐH Trà Vinh, TVU, ại học thông minh, y khoa, y học dự phòng, dinh dưỡng, y đa khoa