Kết quả tìm kiếm cho "TS Nguyễn Minh Thành"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 7

Đội ngũ trí thức có vai trò quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế 

Cập Nhật 31-10-2009

“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh mà lên cao, nguyên khí suy thì đất nước yếu mà xuống thấp. Vì thế, các bậc Thánh Đế Minh Vương chẳng ai không lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia làm việc đầu tiên. Kẻ sĩ quan hệ với quốc gia trọng đại như thế cho nên quí chuộng kẻ sĩ không biết thế nào là cùng”.

Bài học của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với công cuộc đổi mới

Bài học của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với công cuộc đổi mới 

Cập Nhật 19-08-2010

Cách đây 65 năm, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, quyết đoán và sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã đứng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa trên phạm vi cả nước và giành được thắng lợi một cách nhanh chóng, triệt để. Có được thành quả lớn lao đó chính là do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhận thức và kết hợp đúng đắn giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, giữa sự chuẩn bị lâu dài về lực lượng chính trị, xây dựng căn cứ địa với xây dựng lực lượng quân sự, mau lẹ chớp thời cơ phát động quần chúng cả nước đứng lên khởi nghĩa, giành chính quyền.

Quá trình hình thành nhận thức về con đường giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh 

Cập Nhật 03-06-2011

1. Tiếp thu truyền thống yêu nước của dân tộc

Bảo đảm quyền có việc làm cho các hộ nông dân thuộc diện có đất thu hồi 

Cập Nhật 02-07-2012

* NGUYỄN THANH TUẤN PGS, TS Viện trưởng Viện Nghiên cứu quyền con người, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Trà Vinh: Sản xuất thành công tôm sú bố mẹ sạch bệnh

Trà Vinh: Sản xuất thành công tôm sú bố mẹ sạch bệnh  

Cập Nhật 19-04-2020

‎Mới đây, Trường ĐH Trà Vinh đã tổ chức đánh giá giai đoạn II và nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu tạo ra nguồn tôm sú bố mẹ sạch bệnh phục vụ cho các trại sản xuất giống ở tỉnh Trà Vinh”.

Tag: Trà Vinh, Sản xuất thành công tôm sú bố mẹ sạch bệnh, Trường ĐH Trà Vinh, TS Huỳnh Kim Hường, TS Nguyễn Minh Thành, Trường ĐH Quốc tế