Kết quả tìm kiếm cho "TS Nguyễn Minh Phong"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 4

Thời cơ và quyết sách của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám và công cuộc đổi mới 

Cập Nhật 23-08-2010

Cách mạng Tháng Tám - sự nhạy bén nắm bắt thời cơ của cả một dân tộc quyết “đem sức ta mà giải phóng cho ta”

Quá trình hình thành nhận thức về con đường giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh 

Cập Nhật 03-06-2011

1. Tiếp thu truyền thống yêu nước của dân tộc

Không thế lực nào có thể ngăn cản khát vọng vươn lên của toàn dân tộc

Không thế lực nào có thể ngăn cản khát vọng vươn lên của toàn dân tộc  

Cập Nhật 19-04-2021

Mỗi con người có khát vọng đã là điều đáng quý. Càng quý trọng hơn khi mỗi tổ chức, mỗi cộng đồng, mỗi quốc gia dân tộc đều có khát vọng cao cả để hy vọng làm được những điều tốt đẹp, góp phần làm thay đổi cuộc sống, xã hội theo chiều hướng tích cực, văn minh, tiến bộ

Tag: Khát vọng vươn lên của toàn dân tộc, Báo The Washington Times, TS Nguyễn Minh Phong, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam