Kết quả tìm kiếm cho "Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Còn nhiều khó khăn

Còn nhiều khó khăn 

Cập Nhật 22-06-2011

Trong Bộ tiêu chí quốc gia và TP Cần Thơ về nông thôn mới (NTM), tiêu chí thứ 6 là tiêu chí “Cơ sở vật chất văn hóa”. Theo đó, để xã nông thôn đạt tiêu chí này phải đạt 2 chỉ tiêu: Nhà văn hóa (NVH), khu thể thao xã và tỷ lệ ấp có nhà thông tin, khu thể thao ấp phải đạt chuẩn của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Theo kết quả khảo sát sơ bộ của ngành hữu quan, hiện nay, toàn thành phố chỉ có 39 NVH nhưng các NVH này chưa đạt chuẩn NTM...

Cần Thơ đứng đầu ĐBSCL về tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới

Cần Thơ đứng đầu ĐBSCL về tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới  

Cập Nhật 25-09-2019

Tính đến hết tháng 8, Cần Thơ có 34/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đạt tỷ lệ 94,4%, cao hơn gấp đôi tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM trong toàn vùng ĐBSCL là 43,8% và bình quân của cả nước là 50,8%.

Tag: Cần Thơ, ĐBSCL, Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, Huyện nông thôn mới Vĩnh Thạnh