Kết quả tìm kiếm cho "Tổng đốc An Hà Doãn Uẩn"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Lương tướng tài ba và “tay bút mực giỏi tài”

Lương tướng tài ba và “tay bút mực giỏi tài”  

Cập Nhật 05-10-2019

Danh nhân Doãn Uẩn (1795-1850) làm quan qua 3 triều Vua: Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức; có công lớn trong việc phát triển miền biên viễn An Giang - Hà Tiên và được xưng tụng là “văn tướng” khi để lại cho đời nhiều tác phẩm văn học giá trị.

Tag: Tổng đốc An Hà Doãn Uẩn, Lương tướng tài ba và “tay bút mực giỏi tài”