Kết quả tìm kiếm cho "Tạo sự khởi sắc ngay sau đại hội"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Quyết tâm tạo sự khởi sắc ngay sau đại hội

Quyết tâm tạo sự khởi sắc ngay sau đại hội  

Cập Nhật 17-08-2020

Sau đại hội (ĐH) nhiệm kỳ 2020- 2025, các cấp ủy đảng quận Bình Thủy khẩn trương hoàn thiện nghị quyết, chương trình hành động, kiện toàn đội ngũ cán bộ.

Tag: đại hội (ĐH) nhiệm kỳ 2020- 2025, các cấp ủy đảng quận Bình Thủy, tạo sự khởi sắc ngay sau đại hội

Tạo sự khởi sắc ngay sau đại hội

Tạo sự khởi sắc ngay sau đại hội  

Cập Nhật 30-08-2020

Sau Đại hội (ĐH) Đảng bộ xã thành công, Đảng ủy xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp ủy viên. Đồng thời, chủ động đề ra các giải pháp thiết thực, sát với tình hình thực tế địa phương, nhằm đưa Nghị quyết ĐH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống.

Tag: Tạo sự khởi sắc ngay sau đại hội, Đảng ủy xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai, Đại hội Đảng bộ xã Trường Xuân B nhiệm kỳ 2020-2025