Kết quả tìm kiếm cho "Tạo niềm tin trong nhân dân"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 22

Mở rộng dân chủ, tạo niềm tin trong dân

Mở rộng dân chủ, tạo niềm tin trong dân 

Cập Nhật 22-03-2009

Qua 10 năm triển khai và thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, phường Hưng Thạnh (quận Cái Răng) đã từng bước nâng cao nhận thức và đổi mới phương thức lãnh đạo, theo hướng gần dân, sát dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, từ đó phát huy được sức mạnh của nhân dân, tạo nên những phong trào hành động thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, thúc đẩy KT-XH phát triển.

Hiệu quả thiết thực, cần nhân rộng

Hiệu quả thiết thực, cần nhân rộng 

Cập Nhật 24-01-2010

Được triển khai thực hiện đầu tiên ở phường An Bình, năm 2007, mô hình “Sinh hoạt dân chủ ra dân” (trước đây là “sinh hoạt chính trị ra dân”) được Quận ủy Ninh Kiều chọn triển khai nhân rộng ra 13 phường trên địa bàn. Qua hơn 2 năm thực hiện, mô hình đã đạt được hiệu quả thiết thực. Thông qua mô hình này, Đảng ủy, UBND các phường đã kịp thời giải quyết được những vấn đề bức xúc nảy sinh ở khu dân cư, tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị ở địa phương...

Thực hiện dân chủ, tạo niềm tin trong dân

Thực hiện dân chủ, tạo niềm tin trong dân 

Cập Nhật 18-02-2013

Những năm gần đây, việc triển khai và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trên địa bàn phường Long Tuyền, quận Bình Thủy có sự chuyển biến tích cực. Đảng bộ phường và các chi bộ trực thuộc đã đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy được sức mạnh trong dân, tạo nên những phong trào hành động thiết thực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Năm 2012, phường Long Tuyền được UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện QCDC.

Hiệu quả từ mô hình
“Sinh hoạt dân chủ ra dân”

Hiệu quả từ mô hình “Sinh hoạt dân chủ ra dân” 

Cập Nhật 29-09-2013

Mô hình "Sinh hoạt dân chủ ra dân" ở quận Ninh Kiều đã và đang thực hiện đạt nhiều hiệu quả thiết thực. Đây là nơi để người dân phát huy quyền làm chủ của mình, cũng là điều kiện cần thiết để lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương gần gũi và gắn bó với nhân dân, qua đó đổi mới phong cách lãnh đạo phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Thông qua mô hình này, cấp ủy đảng, chính quyền của quận Ninh Kiều đã kịp thời giải quyết những bức xúc, tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tích cực vận động, khơi dậy các phong trào thi đua thiết thực

Tích cực vận động, khơi dậy các phong trào thi đua thiết thực 

Cập Nhật 27-01-2014

Trong các năm qua, nhờ thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, phường Ba Láng, quận Cái Răng đã phát huy được sức mạnh trong nhân dân. Trong đó, Mặt trận, các đoàn thể luôn đóng vai trò nòng cốt, từng bước đổi mới phương thức hoạt động đi vào chiều sâu, tăng cường vận động quần chúng thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước... Qua đó, tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Xây dựng ý thức tự giác rèn luyện trong cán bộ, đảng viên 

Cập Nhật 27-08-2017

Để Nghị quyết số 04 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) mang lại hiệu quả thiết thực, tạo niềm tin trong nhân dân, các cấp ủy đảng cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp sát hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Tag: tự diễn biến, tự chuyển hóa, Nghị quyết số 04

Tạo niềm tin trong nhân dân

Tạo niềm tin trong nhân dân  

Cập Nhật 29-05-2018

UBMTTQVN xã Trường Thắng, huyện Thới Lai cùng các tổ chức thành viên thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Mặt trận các cấp phát động.

Tag: phong trào thi đua yêu nước

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Cần những giải pháp chiến lược, tạo niềm tin trong nhân dân

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Cần những giải pháp chiến lược, tạo niềm tin trong nhân dân  

Cập Nhật 22-05-2019

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, sáng 22/5, các đại biểu thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018

Tag: Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Cần những giải pháp chiến lược, Tạo niềm tin trong nhân dân

Tạo niềm tin trong nhân dân 

Cập Nhật 15-09-2019

Vệc Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) ban hành Nghị quyết 04 “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (NQTW4), đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, tạo niềm tin trong nhân dân.

Tag: Tạo niềm tin trong nhân dân, Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Yến, Bí thư Chi bộ khu vực 1, phường An Nghiệp

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo niềm tin trong nhân dân

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo niềm tin trong nhân dân  

Cập Nhật 14-10-2019

Trải qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn xem công tác dân vận (DV) là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược quan trọng của Đảng.

Tag: Đồng chí Nguyễn Tiền Phong, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ, Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo niềm tin trong nhân dân