Kết quả tìm kiếm cho "Tăng cường đối thoại với nhân dân"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI, GÓP Ý XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN 

Cập Nhật 18-06-2014

* Công khai hóa, minh bạch hoạt động các cơ quan Đảng, chính quyền, mở rộng dân chủ, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân

Tăng cường đối thoại với nhân dân

Tăng cường đối thoại với nhân dân  

Cập Nhật 19-11-2018

UBND quận Bình Thủy vừa tổ chức diễn đàn UBND quận đối thoại với công dân năm 2018. Đây là hoạt động thường niên của UBND quận Bình Thủy nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, dân chủ trong

Tag: Tăng cường đối thoại với nhân dân, UBND quận Bình Thủy