Kết quả tìm kiếm cho "Tín ngưỡng thờ danh nhân"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Tín ngưỡng thờ danh nhân

ở  các đình tại Cần Thơ

Tín ngưỡng thờ danh nhân ở các đình tại Cần Thơ  

Cập Nhật 18-03-2018

Nội dung tín ngưỡng ở các ngôi đình tại Cần Thơ cũng như ở Nam bộ có thể được chia thành các hình thái sau: Thành Hoàng, Thần linh, Cô Hồn, Thần Thánh ở các tư gia gửi tới và Danh Nhân.

Tag: Tín ngưỡng thờ danh nhân, đình thờ danh nhân Cần Thơ