Kết quả tìm kiếm cho "Tìm thuốc chữa bệnh tham nhũng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Tìm thuốc chữa bệnh "tham nhũng"

Tìm thuốc chữa bệnh "tham nhũng"  

Cập Nhật 24-10-2020

Từ Đại hội VI của Đảng đến nay, gần nhất là Văn kiện Đại hội XII của Đảng và cả dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đều xác định tham nhũng là 1 trong 4 nguy cơ cần được đẩy lùi.

Tag: tham nhũng, chống lãng phí, thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát tham nhũng

Tìm thuốc chữa bệnh "tham nhũng"

Tìm thuốc chữa bệnh "tham nhũng"  

Cập Nhật 25-10-2020

Bên cạnh việc mạnh tay xử lý các vụ việc tham nhũng, TP Cần Thơ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm chấn chỉnh, củng cố bộ máy, tổ chức và khắc phục những yếu kém, xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Tag: Thanh tra Sở Giao thông, tuần tra, Tìm thuốc chữa bệnh "tham nhũng", tham nhũng

Tìm thuốc chữa bệnh "tham nhũng"

Tìm thuốc chữa bệnh "tham nhũng"  

Cập Nhật 26-10-2020

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Tham ô, lãng phí, quan liêu là một thứ giặc ở trong lòng”(*). Trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, để phòng trừ “thứ giặc” này, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tu dưỡng, rèn luyện, tự soi rọi, giữ gìn đạo đức công vụ.

Tag: Tìm thuốc chữa bệnh "tham nhũng", Bài cuối: Ðể “cơ thể” luôn khỏe mạnh