Kết quả tìm kiếm cho "Tái cơ cấu sản xuất công nghiệp TP Cần Thơ theo hướng hiện đại"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Xây dựng Đề án Tái cơ cấu sản xuất công nghiệp TP Cần Thơ theo hướng hiện đại

Xây dựng Đề án Tái cơ cấu sản xuất công nghiệp TP Cần Thơ theo hướng hiện đại 

Cập Nhật 04-06-2018

(CTO)- UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 1332/QĐ-UBND phê duyệt đề cương Đề án Tái cơ cấu sản xuất công nghiệp TP Cần Thơ theo hướng hiện đại.

Tag: Đề án, Tái cơ cấu sản xuất công nghiệp, TP Cần Thơ

Tái cơ cấu sản xuất công nghiệp TP Cần Thơ

theo hướng hiện đại

Tái cơ cấu sản xuất công nghiệp TP Cần Thơ theo hướng hiện đại  

Cập Nhật 18-03-2021

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 550/QĐ-UBND “Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu sản xuất công nghiệp TP Cần Thơ theo hướng hiện đại”.

Tag: Tái cơ cấu sản xuất công nghiệp TP Cần Thơ theo hướng hiện đại, UBND TP Cần Thơ, Quyết định số 550/QĐ-UBND