Kết quả tìm kiếm cho "Tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới  

Cập Nhật 04-05-2021

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi biển, đảo là phần máu thịt không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tag: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chủ quyền biển, Bác Hồ thăm đảo Cô Tô, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng, Hải quân nhân dân Việt Nam