Kết quả tìm kiếm cho "Smart Compose"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Soạn thư thông minh với Gmail trên thiết bị Android

Soạn thư thông minh với Gmail trên thiết bị Android  

Cập Nhật 07-03-2019

Bằng cách ghi nhớ các mẫu câu và ngôn ngữ được sử dụng, Gmail có thể tự động tạo các cụm từ được sử dụng thường xuyên khi bạn nhập.

Tag: Soạn thư thông minh, Smart Compose