Kết quả tìm kiếm cho "Sớm hoàn thành việc sắp xếp những người hoạt động không chuyên trách"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Sớm hoàn thành việc sắp xếp những người hoạt động không chuyên trách 

Cập Nhật 07-03-2019

(CT)- Ngày 7-3, Ban Pháp chế HĐND thành phố giám sát tại Sở Nội vụ về việc thực hiện Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND ngày 11-7-2018, của HĐND thành phố về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách (NQ 05).

Tag: Sớm hoàn thành việc sắp xếp những người hoạt động không chuyên trách