Kết quả tìm kiếm cho "Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Sẽ bỏ cộng điểm khuyến khích

với học sinh thi vào lớp 10

Sẽ bỏ cộng điểm khuyến khích với học sinh thi vào lớp 10  

Cập Nhật 10-01-2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông.

Tag: Bộ Giáo dục và Đào tạo, bỏ cộng điểm khuyến khích, Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông

Quy định mới về tuyển sinh lớp 6

Quy định mới về tuyển sinh lớp 6 

Cập Nhật 16-03-2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT sửa đổi bổ sung Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, được thực hiện từ 15/4/2018.

Tag: Tuyển sinh lớp 6, Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo