Kết quả tìm kiếm cho "Quy chế phối hợp"

Kết quả 11 - 20 trong khoảng 50

Thực hiện quyết liệt những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao

Thực hiện quyết liệt những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao 

Cập Nhật 06-05-2010

* Không có chuyện tăng lương làm tăng lạm phát * Ban hành Quy chế phối hợp giữa Chính phủ với Trung ương Hội Cựu chiến binh

Cần tháo gỡ khó khăn
cho hoạt động giám định tư pháp

Cần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động giám định tư pháp 

Cập Nhật 26-11-2014

Thực hiện Đề án "Kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp giai đoạn 2010-2015", đến nay, hoạt động giám định tư pháp ở TP Cần Thơ đạt được nhiều chuyển biến tích cực. Thành phố đã xây dựng quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, các cơ quan tiến hành tố tụng trong tổ chức, hoạt động và quản lý công tác giám định tư pháp, bảo đảm hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng kịp thời, có chất lượng mọi yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng... Bên cạnh đó, hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, cần được các ngành chức năng quan tâm, tháo gỡ...

Tìm hướng hỗ trợ xây dung nông thôn mới ở xã trường long 

Cập Nhật 14-08-2013

* Ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Ban Kinh tế Trung ương

Thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch COVID-19  

Cập Nhật 09-04-2020

Trong những ngày qua, các cấp Công đoàn TP Cần Thơ phối hợp chính quyền cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công nhân viên chức lao động trong công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh.

Tag: công đoàn TP Cần Thơ, phòng, chống dịch COVID-19, Bà Nguyễn Thị Thu Hồ, Chủ tịch Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ