Kết quả tìm kiếm cho "Phụ nữ thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 4

Vì sức khỏe gia đình và cộng đồng

Vì sức khỏe gia đình và cộng đồng 

Cập Nhật 29-07-2017

Năm 2017, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, hội viên, phụ nữ và quần chúng nhân dân thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tag: Hội Liên hiệp Phụ nữ, vệ sinh an toàn thực phẩm

Đẩy mạnh tuyên truyền an toàn vệ sinh thực phẩm

Đẩy mạnh tuyên truyền an toàn vệ sinh thực phẩm  

Cập Nhật 30-11-2018

Thực hiện chủ đề năm 2018 “Phụ nữ thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP)”, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong thành phố tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ.

Tag: tuyên truyền an toàn vệ sinh thực phẩm, Phụ nữ thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm

Mô hình “bốn an”

Mô hình “bốn an”  

Cập Nhật 01-03-2019

Tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện bốn an: an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an sinh xã hội”

Tag: Phụ nữ