Kết quả tìm kiếm cho "Phấn đấu hoàn thành thêm nhiều công trình trọng điểm"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 4

Thêm nhiều công trình mới

Thêm nhiều công trình mới 

Cập Nhật 19-09-2011

Xác định việc đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) góp phần phát triển kinh tế-xã hội, năm 2011, quận Cái Răng đã tập trung cho công tác này và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm. Nhờ đó, đến giữa tháng 9-2011, quận Cái Răng đã thực hiện giải ngân nguồn vốn XDCB năm 2011 đạt hơn 62%. Từ nay đến cuối năm, địa phương sẽ tiếp tục tập trung cho công tác XDCB, hoàn thành và đưa thêm nhiều công trình mới vào sử dụng để tỷ lệ giải ngân đạt kết quả cao nhất...

Sớm hoàn thành nhiều công trình trọng điểm

Sớm hoàn thành nhiều công trình trọng điểm 

Cập Nhật 18-07-2015

Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng TP Cần Thơ (gọi tắt là BQLDA) đã tập trung thi công nhiều công trình trọng điểm của thành phố. BQLDA phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều công trình trong năm nay nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tạo thêm động lực phát triển kinh tế-xã hội thành phố…

Năm 2017, thêm nhiều công trình mới

Năm 2017, thêm nhiều công trình mới 

Cập Nhật 07-01-2017

Năm qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng (DAĐTXD) TP Cần Thơ tập trung thi công nhiều công trình trọng điểm của thành phố. Trong năm 2017 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều công trình, đồng thời khởi công thêm một số công trình mới, góp phần tạo thêm động lực phát triển, thu hút đầu tư vào thành phố…  

Phấn đấu hoàn thành thêm nhiều công trình trọng điểm

Phấn đấu hoàn thành thêm nhiều công trình trọng điểm  

Cập Nhật 30-11-2019

Ban Quản lý Dự án Ðầu tư Xây dựng TP Cần Thơ đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm của thành phố, phấn đấu đến cuối năm nay đưa vào sử dụng công trình đường Nguyễn Văn Cừ

Tag: Phấn đấu hoàn thành thêm nhiều công trình trọng điểm, Ban Quản lý Dự án Ðầu tư Xây dựng TP Cần Thơ, đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ Mỹ Khánh đến Phong Điền)