Kết quả tìm kiếm cho "Phản biện xã hội"

Kết quả 41 - 50 trong khoảng 129

TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI, GÓP Ý XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN 

Cập Nhật 18-06-2014

* Công khai hóa, minh bạch hoạt động các cơ quan Đảng, chính quyền, mở rộng dân chủ, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân

Kiện toàn tổ chức bộ máy; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của tổ chức Đoàn

Kiện toàn tổ chức bộ máy; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của tổ chức Đoàn  

Cập Nhật 24-05-2018

(CT)- Ngày 23-5, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Thành đoàn Cần Thơ

Tag: Thành đoàn Cần Thơ

Tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh

Tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh  

Cập Nhật 29-10-2018

Ủy ban MTTQVN thành phố vừa tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW về Quy chế giám sát và phản biện xã hội

Tag: xây dựng đảng

Cần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội 

Cập Nhật 11-08-2019

Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị

Tag: Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), xây dựng chỉnh đốn Đảng

Đổi mới công tác Mặt trận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Đổi mới công tác Mặt trận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc  

Cập Nhật 18-09-2019

Mặt trận các cấp đã huy động được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ; tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tạo được niềm tin của Đảng, nhân dân.

Tag: Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trần Thanh Mẫn, Nhà Đại đoàn kết dân tộc, Khu di tích lịch sử Đền Hùng