Kết quả tìm kiếm cho "Phòng Nghiệp vụ 3"

Kết quả 21 - 30 trong khoảng 23

Chủ động chăm sóc 
và bảo vệ lúa thu đông

Chủ động chăm sóc và bảo vệ lúa thu đông 

Cập Nhật 26-07-2016

Đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn TP Cần Thơ đã xuống giống hơn 70.630 ha lúa thu đông 2016, vượt hơn 33% kế hoạch, cao hơn 3.314ha so với cùng kỳ năm trước. Hiện nông dân tại một số địa phương vẫn tiếp tục xuống giống lúa, do vậy dự kiến diện tích lúa thu đông năm nay còn tiếp tục tăng. Để đảm bảo vụ lúa thu đông thắng lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ (NN&PTNT) tích cực khuyến cáo nông dân quan tâm thực hiện các biện pháp nhằm chủ động trong sản xuất, thu hoạch để phòng tránh thiệt hại.

Góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại

Góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại 

Cập Nhật 17-03-2012

Tại hội thảo “Báo Đảng và nhiệm vụ góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại” do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức vào ngày 17-3, có nhiều tham luận, bàn thảo, phân tích, đề xuất và kiến nghị để thực hiện các chính sách về quản lý đô thị, về đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng. Từ đó xây dựng các đô thị lớn xứng tầm theo định hướng nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020. Báo Cần Thơ xin lược ghi một số ý kiến của đại diện Ban Biên tập Báo Đảng 5 thành phố lớn từ Hội thảo.

Tăng cường gắn kết trách nhiệm "ba nhà"

Tăng cường gắn kết trách nhiệm "ba nhà" 

Cập Nhật 22-06-2010

Vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo nghề và giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp (DN) đã, đang và sẽ tiếp tục được đặt ra, nhất là trong bối cảnh TP Cần Thơ trở thành đô thị loại I. Trong đó, sự cần thiết tăng cường gắn kết mối quan hệ “3 nhà”: Nhà nước, đơn vị đào tạo và DN được thường xuyên đề cập để tìm ra các giải pháp hữu hiệu đào tạo nguồn lao động phục vụ sự phát triển của thành phố. Phóng viên Báo Cần Thơ đã lược ghi ý kiến của đại diện ngành, đơn vị chức năng về vấn đề này…