Kết quả tìm kiếm cho "Những quyết sách chiến lược"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 4

Sẵn sàng đón nhà đầu tư

Sẵn sàng đón nhà đầu tư 

Cập Nhật 05-11-2015

Để TP Cần Thơ trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020 đóng vai trò động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của toàn vùng ĐBSCL, theo Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17 tháng 2 năm 2005 của Bộ Chính trị, đòi hỏi TP Cần Thơ cần có những quyết sách chiến lược và khả thi để thu hút đầu tư, phát triển các khu công nghiệp (KCN) một cách hiệu quả nhất.

Hiểu đúng để khởi nghiệp thành công

Hiểu đúng để khởi nghiệp thành công 

Cập Nhật 18-06-2017

Thúc đẩy khởi nghiệp là mục tiêu, đồng thời là phương tiện để thực hiện 3 đột phá chiến lược của Việt Nam: thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Việt Nam được nhận định là thị trường có nhiều cơ hội thuận lợi cho khởi nghiệp, nhưng thực tế các "start up" còn thiếu định hướng, kinh nghiệm thực tế để phát triển. Nhiều ý kiến cho rằng, hiểu đúng về khái niệm khởi nghiệp là điều kiện tiên quyết để xác định đúng đối tượng và mục tiêu của các chương trình chính sách khởi nghiệp.

Bài 1: Đảng với những quyết sách chiến lược

Bài 1: Đảng với những quyết sách chiến lược  

Cập Nhật 06-01-2020

Những thành tựu đáng kể của đất nước ta hội tụ đúng thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 90 năm thành lập. 90 năm sinh tử cùng dân tộc, Đảng ta đã làm thay đổi dòng chảy lịch sử, truyền cảm hứng cho nhân dân ta, dân tộc ta “Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”.

Tag: Những quyết sách chiến lược, Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc