Kết quả tìm kiếm cho "Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 4

Phấn đấu  đưa Trung tâm Điện lực Ô Môn vào hoạt động đúng tiến độ

Phấn đấu đưa Trung tâm Điện lực Ô Môn vào hoạt động đúng tiến độ 

Cập Nhật 19-09-2008

* Tổ máy số 1, Nhà máy nhiệt điện Ô Môn I chính thức sản xuất điện thương mại vào tháng 2-2009

<span style="color: blue">Công ty Nhiệt điện Cần Thơ:</span><br>
Áp dụng công nghệ thông tin trong môi trường sản xuất kinh doanh

Công ty Nhiệt điện Cần Thơ:
Áp dụng công nghệ thông tin trong môi trường sản xuất kinh doanh  

Cập Nhật 15-04-2020

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt nam về việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ theo chủ đề “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”, xây dựng môi trường học tập, tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và các kỹ năng thực thi công việc

Tag: Tập đoàn Điện lực Việt nam, Công ty Nhiệt điện Cần Thơ, Áp dụng công nghệ thông tin, Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I

Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TP. HCM

đến thăm Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I

Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TP. HCM đến thăm Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I  

Cập Nhật 27-10-2020

Sáng ngày 27/10/2020, Phái đoàn Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM đại diện là Ông Apirat Sugondhabhirom – Tổng Lãnh sự đã đến thăm Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I- Công ty Nhiệt điện Cần Thơ (NĐCT).

Tag: Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TP. HCM đến thăm Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I, Ông Apirat Sugondhabhirom, Công ty Nhiệt điện Cần Thơ