Kết quả tìm kiếm cho "Nghị quyết số 04"

Kết quả 31 - 40 trong khoảng 33

Giải quyết vụ việc, vụ án kịp thời, tạo sự đồng tình của dư luận 

Cập Nhật 29-08-2017

(CT)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại Hội nghị sơ kết thi đua thực hiện Kế hoạch 04-KH/BNCTU ngày 18-5-2016.

Tag: Phạm Văn Hiểu, Kế hoạch 04-KH/BNCTU

Xây dựng ý thức tự giác rèn luyện của cán bộ, đảng viên 

Cập Nhật 09-12-2018

Nghị quyết 04 (Trung ương 4 Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là cơ sở để mỗi cán bộ, đảng viên “soi rọi”

Tag: Xây dựng ý thức tự giác rèn luyện của cán bộ, đảng viên

Tăng cường giáo dục, quản lý đảng viên 

Cập Nhật 08-07-2019

Quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tag: quản lý đảng viên