Kết quả tìm kiếm cho "Nghị quyết Trung ương 5 khóa X"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 16

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm Binh chủng Tăng - Thiết giáp 

Cập Nhật 01-10-2009

* Đồng chí Trương Tấn Sang kiểm tra triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) tại TP Hồ Chí Minh

Dồn sức thực hiện "tam nông"

Dồn sức thực hiện "tam nông" 

Cập Nhật 13-03-2012

Ngày 5-8-2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (viết tắt là NQ26). Qua hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết này, nông nghiệp, nông dân và nông thôn (“tam nông”) trên địa bàn TP Cần Thơ đạt nhiều kết quả khả quan. Phát huy những thành quả đạt được, đồng thời từng bước gỡ những “nút thắt”, TP Cần Thơ tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển “tam nông” trong thời gian tới,...

Cần sớm hoàn thiện thể chế, chính sách

Cần sớm hoàn thiện thể chế, chính sách 

Cập Nhật 14-04-2014

Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương vừa có buổi làm việc với TP Cần Thơ nhằm ghi nhận tình hình thực tế tại địa phương phục vụ tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW hội nghị lần 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" (gọi tắt là Nghị quyết TW6). Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phân tích những thành công và hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết TW6 tại TP Cần Thơ thời gian qua…

Nhìn thẳng vào sự thật, phản ánh đúng thực tiễn; đề ra những mục tiêu, giải pháp quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng (*) 

Cập Nhật 06-01-2009

Sáng 5-1-2009, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã được khai mạc tại Hà Nội. Tại hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Cần Thơ xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu này.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 

Cập Nhật 02-09-2012

Với tinh thần chủ động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (gọi tắt là NQTW4) đạt kết quả cao nhất, từ đầu năm 2012, Quận ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quận ủy Ô Môn đã chỉ đạo và hướng dẫn các cấp ủy Đảng và UBKT các cấp tăng cường công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS) các tổ chức đảng và đảng viên. Trong đó, tập trung thực hiện KT, GS theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X) về tăng cường công tác KT, GS của Đảng; Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác KT, GS và kỷ luật Đảng; các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác KT, GS...

Xem phát triển “tam nông” là nhiệm vụ

trọng tâm, lâu dài

Xem phát triển “tam nông” là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài  

Cập Nhật 27-08-2018

(CT)- Ngày 27-8, Thành ủy Cần Thơ tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW (ngày 5-8-2008) của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

Tag: Thành ủy Cần Thơ, Nghị quyết số 26-NQ/TW, “tam nông”

Quyết sách phát triển “tam nông”

Quyết sách phát triển “tam nông”  

Cập Nhật 09-12-2018

Nghị quyết số 26 NQ/TW ngày 5-8-2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách phát triển toàn diện

Tag: Quyết sách phát triển “tam nông”, Nghị quyết số 26

Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng 

Cập Nhật 11-10-2019

Ngày 1-10, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã ký ban hành Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X

Tag: Nghị quyết Trung ương 5 khóa X, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng, Bộ Chính trị