Kết quả tìm kiếm cho "Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII"

Kết quả 11 - 20 trong khoảng 172

Chuyển biến tích cực trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Chuyển biến tích cực trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 

Cập Nhật 06-08-2017

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4 khóa XII), cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) cơ quan Huyện đoàn Thới Lai đã khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm; ra sức phấn đấu tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tag: Nghị quyết Trung ương

Tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ 

Cập Nhật 08-07-2018

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Tag: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW

Thực hiện tiêu chí cán bộ Hội trong thời kỳ mới 

Cập Nhật 29-10-2018

Qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Tag: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW

Xây dựng ý thức tự giác rèn luyện của đảng viên 

Cập Nhật 11-02-2019

Qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,

Tag: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Phát huy vai trò,

trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên  

Cập Nhật 06-05-2019

Đây được xem là một trong những giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tại TP Cần Thơ, các cấp ủy đảng triển khai thực hiện hiệu quả

Tag: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, xây dựng chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy Trường Đại học Tây Đô

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì dân phục vụ 

Cập Nhật 17-06-2019

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống

Tag: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng chỉnh đốn Đảng

Nói đi đôi với làm

Nói đi đôi với làm  

Cập Nhật 26-08-2019

Đó là kim chỉ nam trong hoạt động của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên tại các chi, đảng bộ địa phương, đơn vị từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Tag: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05

Nâng cao hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình 

Cập Nhật 18-11-2019

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng cần phải được thực hiện gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Tag: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW, công tác tự phê bình và phê bình

Đề xuất nhiều giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đề xuất nhiều giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng  

Cập Nhật 03-02-2020

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Tag: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Cần Thơ, chỉnh đốn Đảng

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, 

tư tưởng đảng viên

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đảng viên 

Cập Nhật 10-02-2020

Đảng bộ xã Trường Thắng, huyện Thới Lai có 17 chi bộ, 206 đảng viên (ĐV). Qua hơn 3 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Tag: giáo dục chính trị, tư tưởng đảng viên, Đảng bộ xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW