Kết quả tìm kiếm cho "Nghị quyết Quận ủy năm 2020"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 35

Quân ủy Trung ương tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2019

Quân ủy Trung ương tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2019  

Cập Nhật 02-12-2019

Ngày 1-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương (QUTƯ) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng (QS,QP) năm 2019 và thông qua Dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Tag: Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng

Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đưa quận Ninh Kiều xứng tầm quận trung tâm của thành phố

Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đưa quận Ninh Kiều xứng tầm quận trung tâm của thành phố  

Cập Nhật 12-12-2019

(CT)- Sáng 12-12, Quận ủy Ninh Kiều tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận (mở rộng), nhằm tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, triển khai Nghị quyết năm 2020.

Tag: Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đưa quận Ninh Kiều xứng tầm quận trung tâm của thành phố, Quận ủy Ninh Kiều, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ

Triển khai các giải pháp thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020

Triển khai các giải pháp thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020  

Cập Nhật 01-09-2020

(CT) - Sáng 1-9, Ðoàn Giám sát của Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ, do đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố làm Trưởng đoàn, đến làm việc với BTV Quận ủy Cái Răng về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện chủ đề năm 2020 của Thành ủy “Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Ðại hội Ðảng bộ các cấp của thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025”.

Tag: Đồng chí Phạm Văn Hiểu, giám sát, Quận ủy Cái Răng

Nhanh chóng triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp

Nhanh chóng triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp  

Cập Nhật 05-10-2020

(CT)- Ngày 5-10, Huyện ủy Phong Ðiền và Quận ủy Bình Thủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Ðảng bộ (mở rộng) sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai chương trình công tác quý IV năm 2020.

Tag: Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ, Huyện ủy Phong Ðiền và Quận ủy Bình Thủy

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị của Quân ủy Trung ương 

Cập Nhật 30-11-2020

Ngày 30-11, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Ðảng bộ Quân đội năm 2021, báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và xem xét thông qua một số nội dung theo chương trình làm việc của Quân ủy Trung ương.

Tag: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị của Quân ủy Trung ương

Phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch ngay từ những tháng đầu, năm đầu thực hiện

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố

Phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch ngay từ những tháng đầu, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố  

Cập Nhật 07-12-2020

(CT)- Chiều 7-12, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020–2025.

Tag: Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy, Thành ủy Cần Thơ, Nghị quyết Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020–2025

Thực hiện đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu Nghị quyết Quận ủy năm 2020

Thực hiện đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu Nghị quyết Quận ủy năm 2020  

Cập Nhật 08-12-2020

(CT) - Ngày 7-12-2020, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận mở rộng tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Quận ủy năm 2020.

Tag: Bình Thủy, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy, Nghị quyết Quận ủy năm 2020, dịch COVID-19

Cái Răng thực hiện đạt và vượt 16/17 chỉ tiêu Nghị quyết Quận ủy năm 2020  

Cập Nhật 10-12-2020

(CT) - Ngày 9-12-2020, Ban Thường vụ Quận ủy Cái Răng tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận (mở rộng) tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Quận ủy năm 2020.

Tag: Cái Răng, chỉ tiêu Nghị quyết Quận ủy năm 2020, Ban Thường vụ Quận ủy Cái Răng, COVID-19

Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng quyết liệt triển khai, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào đời sống

Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng quyết liệt triển khai, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào đời sống  

Cập Nhật 25-12-2020

Ngày 25-12, Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và tổng kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK của BTV Đảng ủy Khối

Tag: Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng, Lê Tấn Thủ, Tổ chức Thành ủy Cần Thơ

Hài hòa trong thu hút nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách

Hài hòa trong thu hút nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách  

Cập Nhật 12-04-2021

Nghị quyết 06-NQ/TU (ngày 27-12-2016) của Thành ủy Cần Thơ “Về thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách nhà nước đến năm 2020” là Nghị quyết quan trọng nhằm mục tiêu khai thác hiệu quả, khai thác tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển thành phố.

Tag: Nghị quyết 06-NQ/TU (ngày 27-12-2016) của Thành ủy Cần Thơ “Về thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách nhà nước đến năm 2020”, Công ty TNHH Taekwang Cần Thơ