Kết quả tìm kiếm cho "Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6"

Kết quả 31 - 40 trong khoảng 35

Nỗ lực giữ vững mục tiêu tăng trưởng

Nỗ lực giữ vững mục tiêu tăng trưởng 

Cập Nhật 05-07-2014

Trong 6 tháng đầu năm, bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp cả về kinh tế và chính trị. Một số nền kinh tế lớn có tăng trưởng nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro về chính sách tiền tệ và tài chính công, sự phục hồi của các quốc gia khu vực đồng EURO chậm, cùng diễn biến phức tạp của tình hình biển Đông đã tác động lớn đến nền kinh tế nước ta. Song, sự nhập cuộc đầy trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương và địa phương trong thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 2-1-2014 của Chính phủ đã phần nào gỡ khó cho doanh nghiệp (DN).

Khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả các mặt công tác

Khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả các mặt công tác 

Cập Nhật 29-05-2016

Bốn năm qua, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) quận Ô Môn đã tham mưu và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ giúp dân giảm nghèo. Đến cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của quận chỉ còn 2,63% (giảm 6,9% so với năm 2012), tỷ lệ hộ cận nghèo của quận chỉ còn 3,44% (giảm 4,44% so với năm 2012). Đây là một trong những kết quả nổi bật của Chi bộ và tập thể lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH trong khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4).

Hợp nhất văn phòng cấp ủy và chính quyền

Hợp nhất văn phòng cấp ủy và chính quyền  

Cập Nhật 25-03-2019

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII, trong tháng 3, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Cờ Ðỏ thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy

Tag: Hợp nhất văn phòng cấp ủy và chính quyền, Huyện ủy Cờ Ðỏ