Kết quả tìm kiếm cho "Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (Khóa X)"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Bàn về các xu hướng vận động của văn học - nghệ thuật Việt Nam

Bàn về các xu hướng vận động của văn học - nghệ thuật Việt Nam  

Cập Nhật 05-12-2017

Ngày 5/12, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề "Các xu hướng vận động của văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay, thực trạng và định hướng phát triển".

Tag: Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (Khóa X), Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, văn học, nghệ thuật Việt Nam

Phấn đấu sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng cao, xây dựng con người mới, 
quảng bá hình ảnh thành phố

Phấn đấu sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng cao, xây dựng con người mới, quảng bá hình ảnh thành phố  

Cập Nhật 03-04-2018

(CT) - Ngày 3-4, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Tag: Ông Phạm Văn Hiểu, sáng tác, con người mới, văn học, nghệ thuật