Kết quả tìm kiếm cho "Nghị quyết 03"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 22

Hỗ trợ nông dân tiếp cận chính sách mua máy nông nghiệp

Hỗ trợ nông dân tiếp cận chính sách mua máy nông nghiệp 

Cập Nhật 28-08-2012

Nhằm đáp ứng yêu cầu cơ giới hóa sản xuất lúa trên địa bàn, ngày 19-7-2011, HĐND TP Cần Thơ ban hành Nghị quyết 03/2011/NQ-HĐND về chính sách thí điểm hỗ trợ lãi suất cho nông dân mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2011-2012 (Nghị quyết 03). Nhờ tiếp cận chính sách này, nhiều nông dân đã trang bị được máy nông nghiệp, từng bước đáp ứng yêu cầu cơ giới hóa sản xuất lúa trên địa bàn thành phố.

Hiệu quả từ 2 nghị quyết chuyên đề
về công tác xây dựng Đảng

Hiệu quả từ 2 nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng 

Cập Nhật 05-07-2015

Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015, đầu năm 2011 Huyện ủy Cờ Đỏ ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU về "Xây dựng chi bộ ấp và đảng bộ xã, thị trấn trong sạch vững mạnh toàn diện" và Nghị quyết số 04-NQ/HU về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ giai đoạn 2011-2015 (NQ 04). Qua gần 5 năm thực hiện 2 nghị quyết chuyên đề này, huyện Cờ Đỏ đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh (TSVM), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hành động vì thành phố văn minh

Hành động vì thành phố văn minh 

Cập Nhật 12-11-2016

Nghị quyết 03-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ về xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương đô thị trên địa bàn thành phố đến năm 2020 (gọi tắt là Nghị quyết 03-NQ/TU) được xem là "đòn bẩy" nâng chất phong trào văn hóa. Qua 5 năm thực hiện, ngoài việc diện mạo thành phố ngày càng văn minh, sạch đẹp, điều đáng quý là cách sống văn hóa, vì cộng đồng dần trở thành nếp nghĩ, nếp làm của người dân Cần Thơ.

“Kiềng” ba chân để phát triển du lịch Cần Thơ

“Kiềng” ba chân để phát triển du lịch Cần Thơ  

Cập Nhật 30-10-2017

Nghị quyết 03 NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ, Kế hoạch số 111/KH-UBND của thành phố về đẩy mạnh phát triển du lịch, đều xác định đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2020, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội.

Tag: du lịch Cần Thơ, Nghị quyết 03 NQ/TU, Kế hoạch số 111/KH-UBND

52%- 80% và thách thức

về nhân lực ngành du lịch

52%- 80% và thách thức về nhân lực ngành du lịch  

Cập Nhật 18-12-2017

Nghị quyết 03-NQ/TU của Thành ủy về đẩy mạnh phát triển du lịch Cần Thơ (Nghị quyết 03), xác định đến năm 2020 đưa du lịch Cần Thơ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, khẳng định thương hiệu

Tag: Nghị quyết 03, du lịch Cần Thơ, nhân lực ngành du lịch Cần Thơ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ

“Mài sắc” mũi nhọn du lịch<br>

Bài 2: Tạo đòn bẩy

“Mài sắc” mũi nhọn du lịch
Bài 2: Tạo đòn bẩy  

Cập Nhật 06-01-2018

Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai, TP Cần Thơ đã ban hành nhiều quyết sách để thúc đẩy ngành công nghiệp không khói phát triển.

Tag: Cần Thơ, Nghị quyết số 03-NQ/TU, Nghị quyết số 08-NQ/TW, mũi nhọn du lịch

Quan tâm kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên 

Cập Nhật 05-11-2018

Những năm qua, việc tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và học tập, làm theo Bác theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW

Tag: Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW

Tiếp tục phát huy Nghị quyết số 03-NQ/TU, đưa du lịch Cần Thơ phát triển và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Tiếp tục phát huy Nghị quyết số 03-NQ/TU, đưa du lịch Cần Thơ phát triển và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn  

Cập Nhật 05-11-2018

Ngày 5-11, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 1-8-2016, của Thành ủy "Về đẩy mạnh phát triển du lịch” (Nghị quyết 03-NQ/TU), nhằm đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế và khó khăn để tìm giải pháp tháo gỡ, từ đó đưa du lịch Cần Thơ phát triển bền vững, hiệu quả.

Tag: Nghị quyết số 03-NQ/TU, Du lịch Cần Thơ, Ngành kinh tế mũi nhọn

Cần Thơ cơ cấu lại ngành du lịch để phát huy tối đa lợi thế

Cần Thơ cơ cấu lại ngành du lịch để phát huy tối đa lợi thế 

Cập Nhật 17-04-2019

(CT)- Ngày 16-4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo Đẩy mạnh phát triển du lịch theo Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 1-8-2016 của Thành ủy Cần Thơ (Nghị quyết 03).

Tag: Cần Thơ, ngành du lịch Cần Thơ

Cần Thơ không tăng học phí năm học 2020-2021

Cần Thơ không tăng học phí năm học 2020-2021  

Cập Nhật 09-08-2020

(CT)- Thực hiện Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND của HĐND TP Cần Thơ về việc quy định mức học phí đối với cơ sơ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2020-2021, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ có ý kiến đến các sở, ngành liên quan; giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND quận huyện, Thủ trưởng cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 03 theo quy định.

Tag: Cần Thơ không tăng học phí năm học 2020-2021, Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND