Kết quả tìm kiếm cho "Nghị quyết Đề án công nhận thị trấn Cờ Đỏ đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Cờ Đỏ hoàn thành
các tiêu chí đô thị loại 4

Cờ Đỏ hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 4  

Cập Nhật 15-12-2019

HĐND TP Cần Thơ vừa mới thông qua Nghị quyết Đề án công nhận thị trấn Cờ Đỏ đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4 tại kỳ họp cuối năm.

Tag: HĐND TP Cần Thơ, Nghị quyết Đề án công nhận thị trấn Cờ Đỏ đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4, Cờ Đỏ