Kết quả tìm kiếm cho "Ngày Cả nước vì người nghèo 17-10"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Chung tay vì người nghèo

Chung tay vì người nghèo  

Cập Nhật 16-10-2019

Giảm nghèo, hướng đến giảm nghèo bền vững là mục tiêu quan trọng của thành phố. Cùng với việc kịp thời thực hiện các chính sách trợ giúp của Nhà nước, các ngành, các cấp chính quyền đoàn thể địa phương chủ động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý chí nỗ lực vươn lên của người nghèo, hướng đến cuộc sống ấm no, sung túc…

Tag: Ngày Cả nước vì người nghèo 17-10, Chung tay vì người nghèo

Đồng hành cùng người nghèo

Đồng hành cùng người nghèo  

Cập Nhật 17-10-2020

Với mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, bên cạnh kịp thời triển khai các chính sách trợ giúp của Nhà nước, các địa phương trong thành phố linh hoạt lồng ghép nhiều hoạt động thiết thực, nỗ lực kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, hạn chế tái nghèo...

Tag: Ngày Cả nước Vì người nghèo 17-10, Đồng hành cùng người nghèo, “Không để ai bị bỏ lại phía sau”