Kết quả tìm kiếm cho "NQTW4"

Kết quả 21 - 30 trong khoảng 279

Quan tâm kiểm tra việc thực hiện cam kết của đảng viên 

Cập Nhật 11-11-2019

Cùng với thường xuyên quán triệt về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII và Chỉ thị số 05 (Chỉ thị 05) của Bộ Chính trị, 3 năm qua, Đảng ủy phường

Tag: Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, Chỉ thị số 05 (Chỉ thị 05) của Bộ Chính trị

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng  

Cập Nhật 20-07-2020

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ quận Thốt Nốt đã thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, nhất là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW (Chỉ thị số 05) của Bộ Chính trị.

Tag: Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng tạo trong tư duy,

quyết liệt trong hành động

Sáng tạo trong tư duy, quyết liệt trong hành động  

Cập Nhật 06-08-2020

Những kết quả tích cực trong thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị trên của Đảng đã góp phần xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đưa phong trào thi đua học tập và làm theo gương Bác lan tỏa sâu rộng...

Tag: các cấp ủy đảng, chính quyền TP Cần Thơ, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (NQTW4 khóa XII), chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, Chỉ thị số 05-CT/TW

Phát huy trách nhiệm, vai trò nêu gương

Phát huy trách nhiệm, vai trò nêu gương  

Cập Nhật 04-10-2020

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị số 05), cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) Đảng bộ xã Trung An, huyện Cờ Đỏ đã tự soi, tự sửa nghiêm túc.

Tag: Nghị quyết Trung ương 4

Chuyển biến qua phong trào “tự soi, tự sửa”

Chuyển biến qua phong trào “tự soi, tự sửa”  

Cập Nhật 06-12-2020

Qua hơn 4 năm thực hiện phong trào “tự soi, tự sửa” sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) Đảng bộ xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh đã có sự chuyển biến tích cực.

Tag: Chuyển biến qua phong trào “tự soi, tự sửa”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Đảng bộ xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh

Nâng cao trách nhiệm nêu gương,

Nâng cao trách nhiệm nêu gương,  

Cập Nhật 28-12-2020

Ðảng bộ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy chú trọng thực hiện các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Ðảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Tag: trách nhiệm nêu gương, Ðảng bộ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy

Xây dựng niềm tin với nhân dân

Xây dựng niềm tin với nhân dân  

Cập Nhật 02-05-2021

Đảng bộ xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (NQTW4 khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị số 05).

Tag: Xây dựng niềm tin với nhân dân, Đảng bộ xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV)

Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên  

Cập Nhật 31-05-2021

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng (NQTW4 khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05), 5 năm qua, Đảng bộ xã Định Môn, huyện Thới Lai đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tag: Nêu cao trách nhiệm của cán bộ đảng viên, Đảng bộ xã Định Môn, huyện Thới Lai

Chuyển biến trên nhiều lĩnh vực công tác

Chuyển biến trên nhiều lĩnh vực công tác  

Cập Nhật 14-06-2021

Trong 5 năm qua, Ðảng bộ huyện Phong Ðiền đã kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05).

Tag: huyện Phong Ðiền, làm theo Bác, Cấp ủy, Chi bộ

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng  

Cập Nhật 28-06-2021

Gần 5 năm qua, Ðảng bộ TP Cần Thơ thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng

Tag: Ðảng bộ TP Cần Thơ, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII